Metaforą komfortu są dla większości hotele oferujące usługi na najwyższym poziomie. Zbytek są jednakże w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Luksusowość danego miejsca można przedstawić w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu dyskretny. Hotel luksusowy musi proponować także posiłki dostosowane do każdego sposobu odżywiania.Czytaj więcej o akcji “Głosuj na Kraków” Satysfakcjonująca wizyta w lokalu […]