Głównym spośród największych wyzwań w lwiej części miast w naszym kraju jest stan dróg. Polskie gminy są nie dostosowane do tak ogromnego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez wzrost ilości samochodów na polskich drogach. Przez to właśnie jedną z najważniejszych inwestycji jakie powinno podjąć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. […]