Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody […]