Jako latoroślom swobodnie jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. To smutne życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu całkowicie przeciwnym. A szkoda, bowiem w rzeczy samej dużo rzeczy wolno załatwić to naturalnie dzięki temu, że się czegoś niezwykle chce oraz stara się do tego wszelkimi drogami dążyć.kuchnie opoleWeźmy tak przyziemny […]