Większość z nas kojarzy branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które proponują schronienie. Trzeba jednak pamiętać, że pomiędzy pospolitym hotelem a pensjonatem są spore różnice. Nie można także pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym bądź zajazdem. Hotelarstwo i hotel w Krakowie jest precyzyjnie związany z turystyką. Rozwój branży krajoznawczej zapewnia znaczące zyski hotelom. Natomiast wysokie normy […]