Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. płyty do lean Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.