Pośród licznych województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych obszarach. Staje się regionem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie dokonały się w mieście w niedawnych latach sprawiają, że miasto rzeczywiście idzie w górę.
Pozytywne nowości w mieście.
Co pozytywnego stworzono w ciągu ostatniego okresu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest spora. Niezwykle pomogły w tym aspekcie środki EU, z których Kraków niemało korzysta. Szybkie działanie w obszarze uzyskiwania dofinansowania sprawiły, że gmina rozwinęła się o kolejne drogi, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i ciekawe obiekty użyteczności publicznej.
Szerokie inwestycje są niewidoczne dla zwykłego mieszkańca. Nie znaczy to jednakowoż, że nie zostały poczynione. Zwykle ignorujemy nie związane z nami fakty. Typowemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w mieście za mało się dzieje. Podczas gdy miasto rozwija się z każdym rokiem. Programy naprawcze w obszarze gospodarki odpadami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to tylko część zmian, jakie pozwalają mieszkańcom lepiej oraz bardziej komfortowo żyć. Miasto rozwija się również w zakresie możliwości rozrywkowych. Potencjał miasta idzie w górę dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. takie inwestycje inspirują turystów do odwiedzin.
Zapoczątkowane dzięki radnym plany nie tyczą się tylko ścisłego centrum miasta, ale również są połączone z pełnym województwem . Zatem zamiast utyskiwać tylko zauważyć zmiany w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – jeśli uda się zachowania szybkości innowacji – umożliwią Krakowowi stać się wspaniałą metropolia.
kultura w Krakowie